Inflationen kan give store huslejestigninger

Foto: Arkivfoto..

Rigtig mange erhvervslejekontrakter indeholder en bestemmelse om, at lejen hvert år kan/skal reguleres med udviklingen i nettoprisindekset. Derfor har Dansk Erhverv fået en del henvendelser fra medlemmer, der spørger, hvad den stigende inflation betyder for deres husleje. Med den nuværende inflation kan det betyde huslejestigninger på 10 procent, men der findes også et nettoprisindeks uden energi, hvor stigningen er væsentligt mindre. 

Der kan ikke uden videre ændres i allerede indgåede lejeaftaler, men hvis man står foran at skulle indgå en lejeaftale, er det vigtigt at overveje, hvordan en eventuel reguleringsbestemmelse kommer til at se ud. Butiksejeren og udlejer kan nemlig frit vælge, hvordan en eventuel regulering af lejen skal ske, og der er flere mulige løsninger. 

En fast regulering: Med en fast regulering på for eksempel 2,5 procent opnår man en forudsigelighed i forhold til, hvordan udviklingen i din husleje vil være.

En maksimal stigning: Det kunne være en bestemmelse om, at lejen reguleres med nettoprisindekset, dog maksimalt 4 procent. Her vil man have sikkerhed for, hvor meget huslejen maksimalt vil kunne stige. 

Regulering med nettoprisindekset: Her vil man ikke have sikkerhed for, hvad stigningen bliver, men vil til gengæld opleve en lav stigning, når inflationen er lav. 

Regulering med nettoprisindekset uden energi (se nedenfor): Her vil man fortsat ikke have sikkerhed for, hvor stor stigningen vil blive, men i perioder med stærkt stigende energipriser vil man kunne opleve en mindre stigning i lejen end med det almindelige nettoprisindeks. 

Artikler

02.10.2023|Designbase.dk

Ti års forrygende fristelser

02.10.2023|Designbase.dk

Skal din virksomhed være cirkulær?

02.10.2023|Designbase.dk

Det betyder den nye ”emballagelov”

29.09.2023|Designbase.dk

Bløde køkkenfristelser

28.09.2023|Designbase.dk

Ny undersøgelse viser trends for fremtidens byliv

28.09.2023|Designbase.dk

Maison&Objet: På en jagt efter oplevelser

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023