KINNARPS præsenterer undersøgelse om arbejdsmiljøet i klasseværelser

Hvordan kan man påvirke undervisningen og indlæringen i et klasseværelse ved hjælp af møbler og indretning? I en ny undersøgelse fra Kinnarps har lærere og elever medvirket i skabelsen af et helt nyt, aktivitetsbaseret klasseværelse.

Elever og lærere i workshop hos Kinnarps omkring deres nye læringsmiljø..

17.03.2020

Sponseret

Kinnarps

At klasseværelset er et vigtigt arbejdsmiljø er en selvfølge. Men hvordan kan det udformes, så det skaber de allerbedste forudsætninger for lærere og elever?

Klasseværelsesundersøgelsen på friskolen Prolympia i Jönköping er gennemført ved hjælp af Kinnarps' læringsmiljøanalyse Next Education. I samarbejde med lærere og elever i 8. klasse blev der lavet en omfattende undersøgelse af det eksisterende klasseværelsesmiljø – hvordan det fysiske miljø og specifikke produkter påvirkede det daglige arbejde, og hvordan dette kunne forbedres. Resultatet præsenteres i undersøgelsen "Miljøet i klasseværelset", som også omfatter en evaluering af den nye klasseværelsesindretning. 

De nye stole har betydet meget. Halvdelen af klassen består af drenge, de fleste på ca. 180 cm. Jeg kan konstatere, at de sidder godt på stolene nu, og at de omsider får studiero. Jeg oplever, at de har nemmere ved at koncentrere sig og tager viden til sig på en bedre måde.

Dana Johansson, lærer i svensk og engelsk, 8. klasse, Prolympia

ET MILJØ, SOM UNDERSTØTTER UNDERVISNINGEN

"Et godt udformet klasseværelse giver den enkelte elev mulighed for at lære og udvikle sig ud fra sine egne forudsætninger og behov og dermed nå sit fulde potentiale. Klasseværelsesmiljøet skal støtte og gøre det nemmere for elever og lærere i indlæringen og undervisningen under alle aktiviteter – fra individuelt arbejde til mindre gruppearbejde og præsentationer. Et sådant klasseværelse kan man aldrig skabe ud fra en færdig skabelon, men derimod skal det indrettes under hensyntagen til organisationens og enkeltpersonernes behov. Derfor lavede vi en analyse af arbejdsmåde, aktiviteter og klasseværelsets fysiske miljø", forklarer Anders Larsson, der er Next Concept Manager hos Kinnarps.

Analysen viste, at både elever og lærere ville væk fra den tidligere indretning, som bestod af en traditionel klasseværelsesindretning med borde på række foran en tavle. De fleste syntes, at klasseværelset var kedeligt og uinspirerende.

"Man mente bl.a., at indretningen manglede variation og fleksibilitet, og at der ikke var gode nok muligheder for at stå op at arbejde. Der manglede også ordentlige siddemøbler – både i form af behagelige elevstole i den rette højde, men også blødere siddemiljøer", fortæller Anders Larsson.

Viden fra den forberedende analyse blev omsat til en situationstilpasset klasseværelsesmøblering: testklasseværelset og tilgrænsende gangarealer og grupperum fik helt ny indretning og nye møbler. Klasseværelset blev indrettet i zoner, som blev møbleret på forskellige måder for at understøtte forskellige typer af aktiviteter. Møblerne var også fleksible for at kunne ændres efter behov. Indretningen omfattede løsninger til både siddende og stående arbejde med blødt siddemiljø og praktisk opbevaring. Efter fem måneder blev der gennemført kvalitative interviews med lærere og elever. Det viste sig, at den nye klasseværelsesmøblering havde haft den tilsigtede effekt.

"Møbleringen fungerer rigtig godt ud fra et undervisningssynspunkt, navnlig ved gruppearbejde. En stor fordel er, at bordene nemt kan splittes op og placeres enkeltvist eller i øer. Jeg oplever, at eleverne ønsker at være i klasseværelset, de trives, og vi synes, at samarbejdet er øget. Alle kan finde en plads, hvor de føler sig trygge", siger Dana Johansson, som underviser i svensk og engelsk.

Hendes kollega Martin Salomonsson er enig.

"Hvis jeg kunne vælge, skulle alle klasseværelser være som dette. Det er fleksibelt og tilpasset forskellige typer læringssituationer. Jeg bevæger mig mere i det nye klasseværelse, og jeg oplever, at eleverne er mere opmærksomme. Jeg kommer tættere på eleverne og kan forhindre negative hændelser, inden de indtræffer."

17.03.2020Kinnarps

Sponseret

KINNARPS præsenterer undersøgelse om arbejdsmiljøet i klasseværelser

08.04.2019Kinnarps

Sponseret

Bejdset askefinér – en farvestærk nyhed på kontoret

07.03.2019Kinnarps

Sponseret

Stofrester ender som unikke taburetter

Hold dig opdateret med designbase.dk

Bliv en del af design- og interiørbranchens eksklusive fællesskab. Få indsigt i de nyeste produkter, trends og tendenser, spændende interviews, temaer, unikke jobtilbud og spændende events.

Copyright 2023