Rosendahl får millionbøde for at overtræde konkurrenceloven

Konkurrencerådet har udstedt en bøde på 7,5 millioner kroner til Rosendahl Design Group for at bryde konkurrenceloven. Rosendahl har forhindret sine forhandleres såkaldte ”passive salg” af designprodukter som blandt andet Kay Bojesens abefigurer og Kählervaser. Desuden har Rosendahl i flere tilfælde anvendt bindende videresalgspriser. 

Foto: Arkivfoto..

Konkurrencerådets formand, Christian Schultz, siger: “Rosendahl har stillet krav til sine forhandlere om, at de ikke må sælge Rosendahls produkter videre til andre forhandlere, som henvender sig for at købe produkterne. Desuden skulle nogle forhandlere holde priserne på et vist niveau. På den måde har Rosendahl søgt at holde priserne oppe, uanset hvor forbrugerne købte Rosendahls designprodukter”..

Både bindende videresalgspriser og begrænsning af passivt salg er som udgangspunkt ulovligt ifølge konkurrenceloven. Rosendahl skal betale en bøde på 7,5 millioner kroner. Vi har her taget hensyn til, at virksomheden har medvirket til at opklare sagen.

Rosendahl Design Group har erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og betaler en bøde på 7,5 millioner kroner.

Rosendahl har indgået aftaler med sine forhandlere, som begrænsede forhandlernes videresalg af Rosendahls produkter til andre forhandlere. Desuden har Rosendahl indgået aftaler med visse forhandlere om bindende videresalgspriser, hvilket vil sige, at forhandlerne ikke må sælge Rosendahls produkter under et bestemt prisniveau. Overtrædelserne har fundet sted i perioden fra 2017 til og med 2021.

Bøden er udstedt af Konkurrencerådet og fastsat på baggrund af overtrædelsens grovhed og varighed samt størrelsen af koncernens omsætning. Det har været en skærpende omstændighed, at Rosendahl har udsat andre virksomheder for gengældelsesforanstaltninger for at få dem til at respektere en konkurrencebegrænsende aftale.

Som formildende omstændigheder er der lagt vægt på, at Rosendahl selv har medvirket til at opklare sagen, og at virksomheden aktivt har gjort en indsats for, at medarbejdere overholder konkurrenceloven. Blandt andet har selskabet en intern politik for at overholde konkurrencereglerne. 

Rosendahl Design Group slår i en pressemeddelse fast, at det  er et helt grundlæggende princip for Rosendahl Design Group at værne om og støtte den frie konkurrence, og virksomheden bestræber sig til enhver tid på at overholde gældende regler, og at  man  tager kraftig afstand fra de overtrædelser, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i enkeltstående tilfælde vurderer at have påvist.

CFO Lisbeth Dau siger om afgørelsen:

 - De beskrevne uregelmæssigheder strider klart imod Rosendahl Design Groups værdier og den måde, vi ønsker at drive virksomhed på. Selv om der er tale om enkeltstående overtrædelser, der beror på fejl og manglende forståelse af gældende lovgivning samt mangelfuld rådgivning fra tredjepart, vedkender virksomheden sig sit ansvar. Vi har derfor i 2021 og 2022 iværksat en række robuste foranstaltninger for at sikre, at noget lignende ikke vil kunne gentage sig”.

“Rosendahl Design Group er generelt særdeles opmærksom på, at virksomhedens medarbejdere kender og forstår eksisterende regler og gennemfører derfor løbende indføring og træning i gældende lovgivning. I den forbindelse fremhæves det eksplicit, at medarbejdere i Rosendahl Design Group ikke på nogen måde må påvirke forhandleres priser, herunder via fastsættelse af bindende videresalgspriser”.

Som opfølgning på dialogen med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens har Rosendahl Design Group udvidet sit interne compliance undervisningsprogram samt taget et eksternt understøttet whistleblower-værktøj i brug.

 “Rosendahl Design Group stræber vi efter, at vores handel baserer sig på stærke relationer til vores samarbejdspartnere og skaber gensidig værdi. Det er derfor klart den forventning, alle vores samarbejdspartnere skal kunne have til os. Vi beklager de fejl, der er sket og ser frem til at fortsætte det loyale samarbejde med vores dygtige, mangeårige partnere”, siger Lisbeth Dau.

-PF

Mere fra...

11.12.2023Designbase.dk

Maison&Objet introducerer ”Hospitality Lab”

08.12.2023Designbase.dk

Det nemme liv

07.12.2023Designbase.dk

Hvid vinter

06.12.2023Designbase.dk

Håndlavet naturnyhed

06.12.2023Designbase.dk

Det ønsker danskerne sig til jul i år

05.12.2023Designbase.dk

Alle har brug for et mentalt re-load

01.12.2023Designbase.dk

EuroCIS fremviser AI-værktøj for butikstyveri

01.12.2023Designbase.dk

Tefal og Jamie Oliver fejrer 20 års madlavning sammen

Events

Se alle

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023