Kend den nordiske fødevaretjekliste

Virksomheder skal som led i deres egenkontrol kunne dokumentere, at deres fødevarekontaktmaterialer er i overensstemmelse med reglerne

Foto: Brooke Lark on Unsplash

Virksomheder skal som led i deres egenkontrol kunne dokumentere, at deres fødevarekontaktmaterialer er i overensstemmelse med reglerne. Dokumentationen kan omfatte både overensstemmelseserklæringer og baggrundsdokumentation. Den nordiske tjekliste indeholder skabeloner med tjekpunkter for minimumskrav til indhold i en overensstemmelseserklæring for alle materialetyper.

Overensstemmelseserklæringer:
Alle fødevarekontaktmaterialer (FKM) skal i Danmark ledsages af en overensstemmelseserklæring i leverandørkæden fra producenten af udgangsmaterialer til sidste led før detailledet, fx producenten af fødevarer eller det færdige FKM. Overensstemmelseserklæringer for keramik skal dog følge produktet til og med detailledet.

Overensstemmelseserklæringen skal dokumentere, at materialet er i overensstemmelse med reglerne, og beskrive begrænsninger i anvendelsen af materialet, fx hvilke fødevarer materialet kan bruges til og ved hvilke temperaturer.

Baggrundsdokumentation
Overensstemmelseserklæringen kan betragtes som et resumé af den komplette dokumentation for overholdelse af lovgivningen. Denne komplette dokumentation kaldes baggrundsdokumentation, og den består af alle detaljer som f.eks. testresultater, information om anvendte analysemetoder og detektionsgrænser for analysen.

Baggrundsdokumentationen skal ikke følge FKM, men skal stilles til rådighed efter myndighedernes anmodning. Den anvendes ofte af FKM-virksomhederne til deres konkrete vurdering af FKM.

Den nordiske tjekliste
Den nordiske tjekliste indeholder forskellige skabeloner til vejledning af FKM-virksomheder ved udarbejdelsen af overensstemmelseserklæringer. Skabelonerne for de forskellige typer FKM-virksomheder indeholder tjekpunkter for minimumskravene til indhold i en overensstemmelseserklæring for alle materialetyper. Der gives også eksempler på baggrundsdokumentation for de enkelte tjekpunkter.

Hver enkelt led kan anvende skabelonerne til at tjekke den overensstemmelseserklæring, som de har modtaget fra deres leverandør, og til at udarbejde nye overensstemmelseserklæringer til deres kunder.

Ud over de generelle krav, er der i Den nordiske tjekliste beskrevet krav til følgende 7 typer FKM-virksomheder:

  • Producenter og importører: Kemiske stoffer og andre råmaterialer.
  • Producenter og importører: Mellemprodukter (halvfabrikata) som fx trykfarver, overfladebelægninger, plastgranulater og ’master batches’.
  • Producenter og importører: Færdige FKM.
  • Engrosforhandlere af færdige FKM inden for EU.
  • Producenter og importører af fødevarer (engrosforhandlere).
  • Detailhandlere (fødevarer og færdige FKM).

Tjeklisterne anvendes også af Fødevarestyrelsen ved tilsyn hos FKM-virksomheder og skal bidrage til en ensartet kontrol med overensstemmelseserklæringer og baggrundsdokumentation.

Sporbarhed af fødevarekontaktmaterialer
Sporbarhed er et af tjekpunkterne i skabelonerne til udarbejdelse af overensstemmelseserklæringer, da FKM skal kunne spores gennem hele leverandørkæden.

Forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer fastsætter i artikel 17 regler vedrørende sporbarhed. 

Artikel 17 omfatter alle fødevarekontaktmaterialer, fx emballage, produktionsudstyr og råvarer til fremstilling af fødevarekontaktmaterialer.

Relateret indhold

12.04.2024Designbase.dk

Nye værktøjer gør ESG-rapportering til en vækstmotor

11.04.2024Designbase.dk

Undgå cyberangreb med ny varslingstjeneste

08.04.2024Designbase.dk

Hamonoya er ny distributør for Patisse

01.04.2024Brix Design A/S

Sponseret

Lad foråret indbyde til skaldyrsfest

27.03.2024Designbase.dk

Det er OK at markedsføre ”PFAS-fri” og ”ikke tilsat PFAS”

25.03.2024Witt

Sponseret

Vild med bobler? Lav dem selv – i alt!

18.03.2024Brix Design A/S

Sponseret

Airfryeren er blevet et populært køkkenredskab

11.03.2024Brix Design A/S

Sponseret

Er det ved at være tid til forårsrengøringen?

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med designbase.dk

Bliv en del af design- og interiørbranchens eksklusive fællesskab. Få indsigt i de nyeste produkter, trends og tendenser, spændende interviews, temaer, unikke jobtilbud og spændende events.

Se flere temaer

Events

Se alle

Copyright 2023