Sådan ansætter og uddanner du elever

Et personale, der kender produkterne og som har gode salgskompetencer, er alfa og omega i design- og isenkrambranchen i dag. Og det begynder med eleverne! Vi giver en guide til, hvordan man som indehaver eller butikschef kan have elevansættelse – og så giver vi gode råd og information.

Undervisningslokalerne har butikspræg, og undervisningen er direkte relateret til arbejde i butikken. Alle undervisere har en pædagogisk uddannelse og en praktisk baggrund fra detailhandlen. Foto: Peter Klode..

Faglært personale med solid produktviden, stærke salgskompetencer og evne til at imødekomme kundernes individuelle behov og ønsker er afgørende for at tiltrække kunder til isenkrambranchens fysiske butikker. Som butikschef kan du være med til at fremtidssikre din egen butik og branchen ved at uddanne salgsassistenter med profil i isenkram. Samtidig kan den rigtige elev bidrage med opdateret viden, inspiration, gåpåmod og nye relationer i butikken.

Denne guide besvarer mange af de spørgsmål, man som butikschef kan have til elevansættelse og fortæller også, hvor der er mere information og rådgivning at hente.

Hvordan bliver jeg godkendt som praktiksted?
Har du aldrig før haft en elev i butikken, eller er det mere end 3 år siden, er første skridt at søge om godkendelse som praktiksted.
På Uddannelsesnævnets hjemmeside, uddannelsesnaevnet.dk, finder du under indgangen for virksomheder skemaet ’Salgsassistent, salgsassistent med profil - godkendelsesskema’, der også indeholder en vejledning.

For at blive godkendt som praktiksted er det væsentligt, at butikken har mindst en og gerne flere ansatte (inklusiv indehaver/bestyrer), der er faglærte eller tillærte gennem mindst fire års beskæftigelse i faget.

Det udfyldte godkendelsesskema sendes også til den lokale handelsskole, der træffer en afgørelse inden for højst 14 dage. 

Hvordan finder jeg den rigtige elev?
Mange brancher i detailhandlen må gøre en særlig indsats for at finde den rigtige elev. Her er fem effektive veje til at gøre opmærksom på butikkens ledige elevplads:

  • Den lokale handelsskoles lære- og praktikpladskonsulenter har god føling med elevernes faglige interesser, kompetencer samt personlige egenskaber og modtager hellere end gerne henvendelser fra virksomheder.
  • Praktikpladsen.dk er et mødested for elever og virksomheder inden for erhvervsuddannelserne.
  • Slå stillingen op på butikkens hjemmeside og eventuelle Facebook-side, som interesserede elever ofte vil tjekke ud, når de leder efter en praktikplads.
  • Dit eget og medarbejdernes netværk.

Hvad er en oplæringsansvarlig?
Inden eleven ansættes, skal du udpege en oplæringsansvarlig i butikken, der har til opgave at vejlede og støtte eleven under oplæringen. Den oplæringsansvarlige skal selv være faglært eller have været beskæftiget i faget i mindst fire år. Ud over viden om faget og detailhandel er det vigtigt, at den oplæringsansvarlige har lyst, energi og kompetencer til at påtage sig opgaven.

Handelsfagskolens Kursuscenter udbyder kurset ”Bliv klædt på som oplæringsansvarlig”.

Hvilke omkostninger er der forbundet med at tage en elev?
Elevlønnen skal som minimum følge butiksoverenskomsten mellem HK og Dansk Erhverv. Dette gælder også, selvom de øvrige ansatte i butikken ikke er ansat under overenskomst.

Som arbejdsgiver får du via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) automatisk refunderet hovedparten af udgifterne i forbindelse med elevens skoleophold, bl.a. lønrefusion under skoleophold, refusion af kost og logi under skoleopholdet samt 80 procent af elevens befordringsudgifter til billigste offentlige transportmiddel.
Tidligere har der i perioder været et økonomisk incitament til at ansætte elever i form af et offentligt tilskud. I øjeblikket er der intet offentligt tilskud til ansættelse af elever.

Er eleven uddannelsesmæssigt klædt på til praktikuddannelsen?
Inden eleven kan gå i gang med sin praktikuddannelse, kan der være behov for en kortere tillægsuddannelse afhængig af elevens uddannelsesmæssige baggrund og alder. Elever med EUD og EUX opfylder typisk alle krav, mens elever med en gymnasial ungdomsuddannelse ofte behøver en tillægsuddannelse på den lokale handelsskole.

Hvordan forgår den formelle ansættelse af eleven?
I stedet for en almindelig ansættelseskontrakt skal du bruge en uddannelsesaftale, der kan hentes via Handelsfagskolens hjemmeside. Uddannelsesaftalen skal være oprettet og underskrevet af både praktiksted og elev senest den dag, eleven begynder i butikken. Herefter skal uddannelsesaftalen sendes til Handelsfagskolen.

Hvad gør jeg, hvis eleven ikke fungerer i butikken?
De første tre måneder af uddannelsesaftalen er gensidig prøvetid, hvor elev og arbejdsgiver kan bedømme, om uddannelsesaftalen skal fortsætte eller ophøre. Det står begge parter frit i prøvetiden at opsige uddannelsesaftalen uden varsel og krav om begrundelse. Efter prøvetidens udløb er uddannelsesaftalen uopsigelig. Det er derfor en rigtig god idé at foretage en evaluering inden prøvetidens ophør.

Hvordan foregår uddannelsen?
Isenkræmmeruddannelsen er en toårig praktisk orienteret vekseluddannelse, hvor størstedelen af tiden foregår i butikken. Undervejs skal eleven gennemføre fire skoleophold af to ugers varighed på Handelsfagskolen, der planlægger skoleopholdene, så de ikke kolliderer med højsæsoner i branchen.

Under skoleopholdene får eleven et indgående kendskab til materialer, produktionsmetoder og produktbeskrivelser. Samtidig bliver eleverne klædt fagligt på ift. salgsteknikker, kundeservice, merchandising, butikskoncepter, drift og økonomi.

Hvad går fagprøven ud på?
Fagprøven er den afsluttende eksamen på uddannelsesforløbet. Formålet er at evaluere de kvalifikationer, som eleven har opnået inden for sit fagområde i løbet af uddannelsen. Fagprøven tager udgangspunkt i en konkret arbejdsopgave i butikken, som eleven har defineret i samarbejde med sin oplæringsansvarlige, og med udgangspunkt i en problemformulering skal eleven planlægge og gennemføre fagprøveprojektet og efterfølgende dokumentere det med en projektrapport, video eller lignende og afslutte med en mundtlig eksamen.

Handelsfagskolen informerer og vejleder elev og butik om fagprøven og støtter eleven i udarbejdelse af problemformulering, handlingsplan og tidsplan. Butikken skal støtte og vejlede eleven under fagprøveforløbet og give eleven den fornødne tid til forberedelse og gennemførelse af fagprøven.

Oplever eleven fagprøven som særligt udfordrende, tilbyder Handelsfagskolen et påbygningsfag i projektskrivning, hvor eleven på tre dage får ekstra redskaber og vejledning i forhold til fagprøven.

Hvor kan jeg få information og rådgivning?
Handelsfagskolens elevkontor har til opgave at informere og rådgive arbejdsgivere og elever i forhold til elevansættelse og skoleophold. Har du spørgsmål til en ansøgers uddannelsesmæssige forudsætninger, uddannelsesaftalen eller andet, kan du kontakte elevkontorets medarbejdere: Tina Jensen, praktikservice/konsulent: tinj@handelsfagskolen.dk, tlf. 8781 9525, Troels Kiær Laursen, logistikkoordinator: trla@handelsfagskolen.dk, tlf. 8781 9513. Find desuden formularer til uddannelsesaftalen og information på www.handelsfagskolen.dk

Relateret indhold

29.02.2024Designbase.dk

aida kåret til Danmarks mest anbefalede virksomhed 2023

29.02.2024Designbase.dk

Eksperimenterende glaskunst

26.02.2024Designbase.dk

Er du klar til de nye regler om online-anmeldelser?

23.02.2024Designbase.dk

Mobilepay har varslet nye priser til erhvervskunder

23.02.2024Designbase.dk

Google slukker for din remarketing og personalisering

23.02.2024Designbase.dk

Sådan vælger du de mest effektive AI prompts

22.02.2024Designbase.dk

Mange glemmer det: Husk også at indberette 0 i moms

21.02.2024Designbase.dk

Flest iværksættervirksomheder er i vækstbrancher

Hold dig opdateret med designbase.dk

Bliv en del af design- og interiørbranchens eksklusive fællesskab. Få indsigt i de nyeste produkter, trends og tendenser, spændende interviews, temaer, unikke jobtilbud og spændende events.

Se flere temaer

Events

Se alle

Copyright 2023