Sådan kompetenceudvikles fremtidens medarbejdere - uden at belaste butikkerne

Vi vil være en katalysator for læring. Det siger Emil Hejlskov. Han er administerende direktør i Institut for Læringsdesign, der har skabt en ny og effektiv metode at videreuddanne butikspersonalet på, uden at det går ud over forretningens daglige drift. Det gælder ganske enkelt 100 dages accelereret læring med daglige input. Medarbejdere i både små og store butikker kan være med, og det er gratis. Det betales nemlig af arbejdsmarkedsbidragets AMU-pulje.

Foto: Institut for Læringsdesign.

”De klassiske videreuddannelser virker ganske enkelt ikke. Man sidder i et tre dage langt kursus, og når man kommer tilbage, glemmer man hurtigt, hvad man har lært – og butikken har tilmed manglet arbejdskraften i mellemtiden. Det satte vi os for at gøre op med”. Sådan siger Emil Hejlskov, der underviste i 10 år, indtil han med tre kollegaer i januar 2021 valgte at skrotte hidtidig praksis for videreuddannelse og opbygge en helt ny uddannelsesform helt fra bunden baseret på erfaring og den nyeste viden om indlæring.

Emil Hejlskov, administerende direktør i Institut for Læringsdesign. Foto: Institut for læringsdesign.

”Skal man lære noget, skal det ske i en kontekst. Det nytter ikke at tage medarbejderen ud af hverdagen. Skaber man et kunstigt miljø, kan man let få de rigtige svar fra kursusdeltagerne. Men når medarbejderne kommer tilbage til butikkerne, kan de ikke huske, hvad de har lært, fordi de er ude af kontekst”, forklarer Emil. Og hånden på hjertet; hvem har ikke oplevet at være på et virkelig spændende kursus, hvor man føler, man virkelig har fået noget med hjem, men efter tre uger er alt glemt, og man er tilbage i den gamle gænge.

Og det er ikke e-læring! Det slår Emil helt fast, for som han siger, findes der ikke noget kedeligere end at skulle se på en, der taler, på en skærm i to timer. ”Vi er nødt til at have engagement på, og derfor er det vigtige egentlig ikke, hvad der undervises i, men hvordan det indlæres.

I bund og grund handler det om 100 dages accelereret læring, hvor eksempelvis medarbejderne i en butik hver dag modtager en 2-minutters video og en opgave, der skal løses. ”Det kan være noget, der skal tales igennem med kollegaerne, et problem, der identificeres sammen med kollegaerne, eller noget, der skal tales om i forhold til at blive bedre. Men altid noget, der er relevant for det job, der udføres i butikken og noget, der kan klares i samspil med dagligdagen i butikken”.

Emil fortæller, at opgaverne kan gå fra at være banale til at være nørdede, men at der er tænkt over opgaverne og variationen i det. 

Vi vil ændre vaner

”Vi vil skabe et miljø, hvor vi kan ændre vaner”. Derfor skal kurset følges over 100 dage. Kan vi se, nogen halter bag efter, ringer vi op. Vi stiller med andre ord ikke bare kurser og viden til rådighed, vi holder deltagerne i hånden og sikrer, at de kommer igennem”. Samtidig er der en slutdato for kurset, så det er altså ikke noget, man abonnerer på, og som man kan hoppe ind og ud af, som tilfældet er med mange online kursusforløb.

Institut for Læringsdesign arbejder med retail, der omfatter alle grupper inden for detailhandel. Fra den del af detailhandlen, der kræver stor viden og tæt kundekontakt til detailservice, hvor der ikke kræves rådgivning og convenience-gruppen som eksempelvis 7-Eleven.

Hospitality, hotel og restaurant er et andet område, man arbejder med kurser inden for, og Emil slår fast, at det kun er begyndelsen. Man arbejder blandt andet på at udvikle kursustilbud inden for ledelse, B-2-B med flere.

Foto: Institut for læringsdesign.

De mindre specialbutikker

Emil beskriver det nye læringstilbud som et grænseløst tilbud, der kan bruges af både små og store detailvirksomheder – og det koster ikke noget.

Kurserne køres i samarbejde med erhvervsskoler rundt omkring i landet, og betalingen sker derfor via AMU-puljen, en del af Arbejdsmarkedsbidraget, der er øremærket til efteruddannelse af AMU-målgruppen; alle med en uddannelse under bachelorniveau, salg og service og en række andre faggrupper.

I dag kører Institut for Læringsdesigns kursusforløb, der er initieret af handelsstandsforeningerne eller andre samarbejdsfora i byer som Roskilde, Middelfart og Hillerød, der allerede arbejder med programmet, og siden januar har mere end 2.500 mennesker være igennem forløbet.

Men har man en butik, og vil man gerne med på kurserne, kan det også sagtens lade sig gøre, siger Emil. ”Vi starter forløb op hver tredje uge, og dem kan man koble sig på”.

Han ser det som en win-win situation for erhvervsskolerne, der er meget glade for at få flere elever, for byen, der får noget at arbejde sammen om og som kan positionere sig som by og løfte serviceniveauet, for styrkelsen af det lokale netværk, og for de enkelte butikker og ikke mindst deres medarbejdere.

I bund og grund giver det medarbejderne i de små og mindre butikker muligheden for at få samme videreuddannelse som medarbejderne i de helt store kæder, mener Emil.

Mange medarbejdere i små og mellemstore detailbutikker har ikke videreuddannet sig i 5-10 år. Med det nye system kan butiksindehaverne og medarbejderne deltage sammen. Typisk får ejeren eller lederen også en indsigt og en opmærksomhed, der spiller ham eller hende god i forhold til at hjælpe med at implementere kurserne, forklarer Emil.

Det, kurserne målrettet detailhandlen spænder over, er de klassiske salgsdyder: Behovsafdækning, hvordan møder man kunden i butikken, hvordan trimmes butikken, så den altid står indbydende, simple teknikker til mersalg og eksempelvis konflikthåndtering i forbindelse med reklamationer. Ting, som alle i butikken egentlig godt ved, men som der er brug for at få frisket op ind imellem.

At den nye indlæringsform virker, fik Emil syn for, da man havde kørt et forløb for sælgerne i BoConcept i Dublin. ”Der var 16-20 sælgere, der havde kørt forløbet igennem, hvor undervisningen brydes ned i mindre bidder, indtaget over længere tid. Min erfaring fra tidligere er, at efter seks kursusdage, er der rigtig meget, kursisterne ikke kan eller ikke kan huske. De kunne det hele! Og det var magisk”, siger han.

De fire bag Institut for læringsdesign

De fire, der 1. januar valgte at gå sammen om Institut for Læringsdesign er Lars Fogtmann, Emil Hejlskov, Thomas Klamer og Anna Hollyoak. De kommer fra fire forskellige virksomheder, og alle har de over 10 års undervisningserfaring. 

”Vi forenede vores forskellige kompetencer, og vi skabte et indhold, som alle kan undervises i. Det gælder formidlingen, sproget, tidspunktet og timingen, og så begyndte vi naturligvis med vores eksisterende kunder”.

Men Emil fortæller også, at Institut for Læringsdesign ikke er statisk. Kurserne udvikler sig løbende i takt med input, og der foretages justeringer hen ad vejen. ”Vi har meget erfaring på området, og vi planlægger at forske endnu mere i det fremadrettet”.

Det hele bunder i en nysgerrighed på mennesker. De fire stifter har alle lange og fine uddannelser, men det er ikke det, der er det vigtige, mener Emil. Det er erfaringen og lysten til at arbejde med udviklingen af mennesker.

Emil kalder Institut for Læringsdesign for en ”scale up”-virksomhed, og målet er at være den vigtigste virksomhed inden for online-læring; at være en katalysator for læring. ”Og den dag, der er nogen, der stjæler vores metoder, vil vi være stolte, for så ved vi, at det, vi gør, er rigtigt”.

Artikler

29.09.2023|Designbase.dk

Bløde køkkenfristelser

28.09.2023|Designbase.dk

Ny undersøgelse viser trends for fremtidens byliv

28.09.2023|Designbase.dk

Maison&Objet: På en jagt efter oplevelser

28.09.2023|Designbase.dk

Helt enkelt

27.09.2023|Designbase.dk

Imm cologne melder om bunkevis af tilmeldinger

27.09.2023|Designbase.dk

Geometrisk blåzone

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023