Undgå greenwashing – nye skrappere regler fra 28. maj 2022

Fra den 28. maj kan det blive væsentligt dyrere at overtræde markedsføringsloven.

Foto: Arkivfoto..

”Reglerne er lavet for at beskytte forbrugerne, give dem bedre forudsætninger for at tage oplyste valg ved at have større tillid til virksomhedernes udsagn og at give myndighederne bedre håndhævelsesmuligheder. Det bakker vi op om”, fastslår chefkonsulent i DI, Line Poulsen på DI’s hjemmeside. ”Desværre kan reglerne være svære for virksomhederne at finde rundt i, soger hun videre, og samtidig er bødestørrelserne sat væsentligt op, så det nu kan koste alt fra 40.000 kr. til flere millioner at træde forkert afhængig af virksomhedens omsætningsstørrelse”.

Ny kvikguide til grøn markedsføring

Forbrugerombudsmanden modtager jævnligt klager over såkaldt ”greenwashing”, derfor har man skabt en kvikguide med regler og praksis for markedsføring med klima- og miljøanprisninger.

Virksomhederne skal kunne dokumentere deres udsagn i markedsføringen. Derfor anbefaler Forbrugerombudsmanden, at virksomhederne er så præcise som muligt, når de beskriver, hvordan et produkt udmærker sig. Lever et produkt ikke op til markedsføringen, vil der være tale om vildledendemarkedsføring.

Kvikguiden indeholder en række eksempler på, hvornår det kan være en overtrædelse af markedsføringsloven at skrive positivt om et produkts miljømæssige påvirkning uden at have den tilstrækkelige dokumentation.

Vigtige paragraffer

Markedsføringslovens § 5: En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Markedsføringslovens § 6: En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde.

Markedsføringslovens § 13: Den erhvervsdrivende skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold.

Derfor er gode råd:

Sørg for at undgå generelle budskaber som "produktet er bæredygtigt" eller "grønne produkter". Vær så præcis som mulig, og beskriv hvilke dele af produktet, der er miljø- og klimavenlige, og beskriv hvorfor de er det. Udelad muligheden for urigtige fortolkninger.

Undgå at tale usandt, overdrive og undlade væsentlige informationer, der kan få en forbruger eller indkøber til at føle sig vildledt. 

Sørg for at have dokumentationen i orden og vær sikker på, at en uafhængig tredjepart vil kunne verificere det, hvis du møder anklager. 

Brug forbrugerombudsmandens kvikguide som opslagsværk: Forbrugerombudsmandens Kvikguide

-PF

Artikler

29.09.2023|Designbase.dk

Bløde køkkenfristelser

28.09.2023|Designbase.dk

Ny undersøgelse viser trends for fremtidens byliv

28.09.2023|Designbase.dk

Maison&Objet: På en jagt efter oplevelser

28.09.2023|Designbase.dk

Helt enkelt

27.09.2023|Designbase.dk

Imm cologne melder om bunkevis af tilmeldinger

27.09.2023|Designbase.dk

Geometrisk blåzone

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023