Alle ansatte skal nu registrere arbejdstid

Forleden vedtog Folketinget, at samtlige virksomheder og deres ansatte fra 1. juli 2024 registrere arbejdstimer. Hver dag. Hele ugen. Året rundt.

Alle ansatte skal fra 1. juli 2024 registrere deres arbejdstid. Foto: 123RF.com

Fra 1. juli 2024 skal alle ansatte registrere deres arbejdstid. Det er netop blevet vedtaget i Folketinget i forbindelse med ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet. Registreringen skal sikre, at ansatte har mindst 11 sammenhængende timer uden arbejde, en arbejdsuge på højst 48 timer samt mindst et fridøgn om ugen.

Lovændringen er en konsekvens af en dom i EU-domstolen, som fastslår, at medlemsstaterne skal sikre, at arbejdsgivere anvender et tidsregistreringssystem, der objektivt og pålideligt registrerer den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder. Det skal ske for at sikre overholdelse af reglerne om daglig og ugentlig hviletid samt maksimal ugentlig arbejdstid.

Ifølge den nye lov pålægges det derfor arbejdsgiverne at indføre et - som det hedder -pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt medarbejder.

Hvilket system, der anvendes, er således op til dem enkelte, så længe det er objektivt, pålideligt og tilgængeligt – og dermed er egnet til at sikre overholdelse af reglerne i arbejdstidslovgivningen.

I forbindelse med lovarbejdet har Beskæftigelsesministeriet skriftligt bekræftet, at kravet vedrørende tidsregistrering alene angår den samlede daglige arbejdstid. Det er således bekræftet af beskæftigelsesministeren, at det ikke er et krav efter loven, at der sker registrering af, hvornår på dagen arbejdstiden ligger.

Ifølge Dansk Erhverv er det et krav efter loven, at registreringen løbende er tilgængelig for den enkelte medarbejder. Herudover skal arbejdsgiveren opbevare oplysninger i fem år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af medarbejderens gennemsnitlige ugentlig arbejdstid (48-timers reglen). Der er dog mulighed for at undtage visse medarbejdere. Bl.a. medarbejdere, der udfører arbejde, som ikke kan måles eller fastlægges på forhånd, og medarbejdere, der har ledelsesmæssige funktioner. 

På baggrund af EU-dommen, lyder det fra Dansk Erhverv, at det har været uundgåeligt med implementering af et krav om arbejdstidsregistrering i dansk ret. Dansk Erhverv har dog løbende arbejdet for at gøre implementeringen af dommen så lempelig som overhovedet mulig, så der ikke bliver pålagt virksomhederne yderligere administrative byrder end påkrævet efter EU-rettens dom.

Ny gratis app 

Den tvungne tidsregistrering har mødt heftig kritik i Danmark, og den nye lov er blevet kaldt en bombe under det danske arbejdsmarked.

”Vi opdagede ret tidligt, at de nye regler var på vej. Da vi var færdige med at ryste på hovedet og trække på smilebåndet, udviklede vi en applikation, som er målrettet de EU-regler, der nu er blevet dansk lov. Applikationen kalder vi WorkTime, den er gratis, og der er ingen bindinger forbundet med at bruge den,” siger Henrik Jøhnk Kristensen, direktør i og medstifter af MyDesk, som udvikler digitale platforme til optimal udnyttelse af kontormiljøer, kantiner og mødelokaler.

På trods af Dansk Erhvervs arbejde for at gøre implementeringen af arbejdstidsregistreringen så lempelig som mulig, viser beregninger fra Erhvervsstyrelsen, at den tvungne tidsregistrering årligt vil koste 900 mio. kroner i tabt arbejdsfortjeneste, hvis samtlige ansatte bruger 1 minut dagligt på tidsregistrering. Hvis tidsregistreringen varer 3 minutter, er tabet hele 2,4 mia. kroner om året. Erhvervsstyrelsen har også regnet sig frem til, at danske virksomheder vil blive påført udgifter til nyt udstyr svarende til 500-600 mio. kroner.

”De 600 mio. kroner synes vi, skal blive i virksomhederne. Derfor tager vi ikke noget for WorkTime. Løsningen er gratis og fungerer i praksis som en applikation, hvor medarbejderne via deres smartphone registrerer, når de møder ind, og hvornår de holder fyraften. Alle virksomheder i Danmark kan gøre brug af vores gratis løsning. Det kræver blot, at virksomheden udfylder en online formular, og at hver enkelt medarbejder derefter downloader appen. Så er alle klar til den nye virkelighed, nye daglige rutiner og – vigtigst – være sammen med vores kolleger og passe vores arbejde, så vi kan producere og udvikle noget, der skaber reel værdi i stedet for at brænde penge af i bureaukrati,” slutter Henrik Jøhnk Kristensen.

www.mydeskworktime.com

WorkTime

Ingen bindinger, ingen prøvetid, ingen udgifter, lover MyData om WorkTime. Virksomheder registrerer sig på hjemmesiden. Derefter kan medarbejdere downloade applikationen og registrere mødetid og fyraften digitalt. Data er anonymiserede og opbevares i henhold til EU's regler om digitale rettigheder og privatliv (også kendt som databeskyttelsesforordningen eller GDPR).

Relateret indhold

23.02.2024Designbase.dk

Mobilepay har varslet nye priser til erhvervskunder

23.02.2024Designbase.dk

Google slukker for din remarketing og personalisering

23.02.2024Designbase.dk

Sådan vælger du de mest effektive AI prompts

22.02.2024Designbase.dk

Mange glemmer det: Husk også at indberette 0 i moms

21.02.2024Designbase.dk

Flest iværksættervirksomheder er i vækstbrancher

20.02.2024Designbase.dk

Artikler med glimmer er alligevel ikke forbudte

20.02.2024Designbase.dk

Ægte messestemning og et lyst syn på fremtiden

19.02.2024Designbase.dk

Flest iværksættervirksomheder er i vækstbrancher

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med designbase.dk

Bliv en del af design- og interiørbranchens eksklusive fællesskab. Få indsigt i de nyeste produkter, trends og tendenser, spændende interviews, temaer, unikke jobtilbud og spændende events.

Se flere temaer

Events

Se alle

Copyright 2023