De nye barselsregler er trådt i kraft

Foto: Arkivfoto.

De nye barselsregler er nu trådt i kraft. Det indebærer en ligedeling af orloven imellem forældre, der bor sammen. Hvor forælder kan dermed søge om 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen eller ved modtagelsen af barnet, hvos de øvrige betingelser for at få barselsdagpenge er opfyldt. Orloven er fleksibel, hvilket betyder. At forældrene kan overdrage forskellige periode til hinanden og dermed tilpasse orloven til familie- og arbejsliv.

Forældre, der er lønmodtagere, skal være opmærksomme på, at de, udover de 2 ugers orlov lige efter fødslen, selv skal holde 9 ugers orlov indenfor 1 år efter barnets fødsel eller modtagelse. Orloven kan nemlig ikke overdrages til barnets anden forælder, og afholder forælderen ikke selv de 9 ugers orlov, bortfalder de, medmindre særlige forhold gør sig gældende. En forælder, der er lønmodtager, kan overdrage op til 13 ugers orlov til barnets anden forælder.

Hvis forældrene ikke bor sammen på fødselstidspunktet eller ved modtagelsen af barnet, har den forælder, som barnet har folkeregisteradresse hos fra fødslen/modtagelsen, ret til 13 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge oven i de 24 uger. Den forælder, som barnet ikke bor hos, har kun ret til 9 ugers orlov med barselsdagpenge.

Selvstændige

Selvstændige, der opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge, kan overdrage op til 22 ugers orlov med barselsdagpenge til barnets anden forælder, hvis barnets anden forælder også opfylder betingelserne for at få barselsdagpenge.

Vær opmærksom på, at en ansat i eget aktie- eller anpartsselskab, anses for at være lønmodtager. Man kan dog blive fritaget for selv at skulle holde 9 ugers orlov, hvis bestemte betingelser er opfyldt.

Hvis forælderen ved siden af sin selvstændige virksomhed også er lønmodtager og opfylder beskæftigelseskravet for en lønmodtager, er forælderen omfattet af reglerne, der gælder for lønmodtagere.
Udbetaling Danmark lavet en kort animeret film, der skal gøre det nemmere for virksomhederne at orientere sig om reglerne. Filmen fortæller blandt andet, hvad du som arbejdsgiver skal huske under medarbejderens barselsforløb. Se filmen på   www.virk.dk/barselsdagpenge-film. Læs også om de nye varslingsfrister på  www.virk.dk/barselsdagpenge.

-PF

Artikler

02.10.2023|Designbase.dk

Ti års forrygende fristelser

02.10.2023|Designbase.dk

Skal din virksomhed være cirkulær?

02.10.2023|Designbase.dk

Det betyder den nye ”emballagelov”

29.09.2023|Designbase.dk

Bløde køkkenfristelser

28.09.2023|Designbase.dk

Ny undersøgelse viser trends for fremtidens byliv

28.09.2023|Designbase.dk

Maison&Objet: På en jagt efter oplevelser

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023