Begyndende optimisme i detailhandlen

Efter et ordentligt dyk nedad i maj og et mindre dyk i april måned steg detailhandelsomsætningen med 0,6 pct. i juni måned i forhold til måneden før. Det kan være begyndende tegn på, at opsvinget er ved at få ny luft.

Danskerne skal powershoppe noget mere, før Dansk Erhverv tror på et opsving..

”Efter nogle måneder med fald i detailsalget og i forbrugertilliden ser vi nu en pæn stigning i salget og en forbrugertillid, der er på niveau med sidste måned, men som ligger over 2014. Det kan være tegn på, at opsvinget er ved at komme tilbage på sporet,” konkluderer Jacob Ravn, skattepolitisk chef, Dansk Erhverv.

Fra tillid til højere forbrug
Såvel detailomsætningen som forbrugertilliden er nøgletal, der giver et billede af, hvordan det går med privatforbruget.Vores kollektive forbrug udgør knap halvdelen af det samlede bruttonationalprodukt. Derfor betyder det rigtig meget for vækst og hjemlige arbejdspladser, når vi eksempelvis køber en ekstra bluse i en butik eller tager på weekendophold.

<p>Et niveauløft af privatforbruget er afgørende, hvis der skal gas nok på opsvinget til at rykke fra første og op i andet eller tredje gear</p>

Jacob Ravn, skattepolitisk chef, Dansk Erhverv

”Vi har i flere år ventet på, at den høje forbrugertillid reelt blev vekslet til et betydeligt højere privatforbrug. Forbrugernes optimisme er jo først samfundsøkonomisk gavnlig, hvis danskerne reelt bruger flere penge. Med dagens tal in mente kan man håbe på, at der kommer gang i privatforbruget igen, og at der dermed også sker noget for den samlede vækst i dansk økonomi,” påpeger Jacob Ravn og tilføjer:

”Et niveauløft af privatforbruget er afgørende, hvis der skal gas nok på opsvinget til at rykke fra første og op i andet eller tredje gear, og dagens tal giver forhåbninger om, at noget sådant kan ske. Vi skal dog nok have flere måneders sammenhængende vækst i detailhandelsomsætningen, før vi endegyldigt kan sige, at vi har genfundet rytmen i opsvinget."

Skal du på powershopping?
Detailomsætningen indeholder salget fra danske butikker og delvist e-handel, og udgør knap 20 pct. af det samlede privatforbrug.

Forbrugertilliden opgøres af Danmarks Statistik og er en sammenvejning af fem spørgsmål om danskernes syn på deres egen families økonomi og dansk økonomi som helhed.

Om skribenten

Jacob Ravn er skattepolitisk chef hos erhvervsorganisationen og arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv.

Desuden spørges der til danskernes vurdering af, om det er fordelagtigt at købe større forbrugsgoder - og svarene på netop dette spørgsmål har ændret sig i markant positiv retning det seneste halve år.

Dog faldt det i både juni og juli måned, men er nu ved at være på niveau fra tidligere på året.

Artikler

02.10.2023|Designbase.dk

Ti års forrygende fristelser

02.10.2023|Designbase.dk

Skal din virksomhed være cirkulær?

02.10.2023|Designbase.dk

Det betyder den nye ”emballagelov”

29.09.2023|Designbase.dk

Bløde køkkenfristelser

28.09.2023|Designbase.dk

Ny undersøgelse viser trends for fremtidens byliv

28.09.2023|Designbase.dk

Maison&Objet: På en jagt efter oplevelser

Udgiver

Horisont Gruppen a/s

Strandlodsvej 44

2300 København S

Telefon: 53506060

www.horisontgruppen.dk

Copyright 2023